Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 2

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Datakälla: BRÅ & SCB

Kommentar

Antal anmälda våldsbrott har varierat över åren i Lerums kommun, men en minskande trend går att se de senaste tre åren. Det är väldigt positivt att det går att se en minskande trend sedan 1998 eftersom antalet anmälda våldsbrott har ökat i riket, i länet och i kommungruppen. Det kan bero på större antal våldsbrott, men också en ökad benägenhet att polisanmäla.

Om statistiken

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>995 st/100 000 inv.

1

 Medel

645–995 st/100 000 inv.

2

 Lågt

<645 st/100 000 inv.

Uppdaterad: 2024-01-08