Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 2

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv.)

0

Lerum

1998

559

1

Lerum

1999

458

2

Lerum

2000

540

3

Lerum

2001

583

4

Lerum

2002

526

5

Lerum

2003

493

6

Lerum

2004

502

7

Lerum

2005

548

8

Lerum

2006

569

9

Lerum

2007

695

10

Lerum

2008

607

11

Lerum

2009

650

12

Lerum

2010

619

13

Lerum

2011

495

14

Lerum

2012

594

15

Lerum

2013

511

16

Lerum

2014

588

17

Lerum

2015

505

18

Lerum

2016

479

19

Lerum

2017

479

20

Lerum

2018

589

21

Lerum

2019

493

22

Lerum

2020

560

23

Lerum

2021

482

24

Lerum

2022

328

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

462

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

495

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

478

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

516

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

510

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

522

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

551

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

619

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

650

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

688

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

704

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

710

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

729

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

740

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

764

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

733

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

765

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

766

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

819

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

766

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

766

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

748

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

743

48

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

730

49

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

749

50

Riket

1998

762

51

Riket

1999

806

52

Riket

2000

811

53

Riket

2001

848

54

Riket

2002

854

55

Riket

2003

899

56

Riket

2004

919

57

Riket

2005

995

58

Riket

2006

1037

59

Riket

2007

1100

60

Riket

2008

1130

61

Riket

2009

1154

62

Riket

2010

1156

63

Riket

2011

1171

64

Riket

2012

1131

65

Riket

2013

1023

66

Riket

2014

1042

67

Riket

2015

1104

68

Riket

2016

1135

69

Riket

2017

1081

70

Riket

2018

1064

71

Riket

2019

1069

72

Riket

2020

986

73

Riket

2021

962

74

Riket

2022

964

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

634

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

679

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

642

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

653

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

678

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

677

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

710

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

752

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

832

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

868

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

882

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

887

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

893

88

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

858

89

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

870

90

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

808

91

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

804

92

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

814

93

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

816

94

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

795

95

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

771

96

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

792

97

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

778

98

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

756

99

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

736

Datakälla: BRÅ & SCB

Kommentar

Antal anmälda våldsbrott har varierat över åren i Lerums kommun, men en minskande trend går att se de senaste tre åren. Det är väldigt positivt att det går att se en minskande trend sedan 1998 eftersom antalet anmälda våldsbrott har ökat i riket, i länet och i kommungruppen. Det kan bero på större antal våldsbrott, men också en ökad benägenhet att polisanmäla.

Om statistiken

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Uppdaterad: 2024-01-08