Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.2

Ett delmål inom Agenda 2030 är att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. Denna indikator visar anmälda våldsbrott, vilket inte enbart återspeglar den faktiska brottsligheten utan även benägenheten att polisanmäla. Jämförelser bör därför tolkas med viss försiktighet.

Antal anmälda våldsbrott per 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (st/100 000 inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

462

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

495

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

478

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

516

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

510

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

522

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

551

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

619

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

650

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

688

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

704

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

710

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

729

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

740

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

764

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

733

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

765

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

766

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

819

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

766

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

766

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

748

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

743

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

730

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

749

25

Riket

1998

762

26

Riket

1999

806

27

Riket

2000

811

28

Riket

2001

848

29

Riket

2002

854

30

Riket

2003

899

31

Riket

2004

919

32

Riket

2005

995

33

Riket

2006

1037

34

Riket

2007

1100

35

Riket

2008

1130

36

Riket

2009

1154

37

Riket

2010

1156

38

Riket

2011

1171

39

Riket

2012

1131

40

Riket

2013

1023

41

Riket

2014

1042

42

Riket

2015

1104

43

Riket

2016

1135

44

Riket

2017

1081

45

Riket

2018

1064

46

Riket

2019

1069

47

Riket

2020

986

48

Riket

2021

962

49

Riket

2022

964

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

634

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

679

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

642

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

653

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

678

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

677

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

710

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

752

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

832

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

868

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

882

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

887

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

893

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

858

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

870

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

808

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

804

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

814

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

816

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

795

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

771

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

792

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

778

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

756

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

736

75

Lerum

1998

559

76

Lerum

1999

458

77

Lerum

2000

540

78

Lerum

2001

583

79

Lerum

2002

526

80

Lerum

2003

493

81

Lerum

2004

502

82

Lerum

2005

548

83

Lerum

2006

569

84

Lerum

2007

695

85

Lerum

2008

607

86

Lerum

2009

650

87

Lerum

2010

619

88

Lerum

2011

495

89

Lerum

2012

594

90

Lerum

2013

511

91

Lerum

2014

588

92

Lerum

2015

505

93

Lerum

2016

479

94

Lerum

2017

479

95

Lerum

2018

589

96

Lerum

2019

493

97

Lerum

2020

560

98

Lerum

2021

482

99

Lerum

2022

328

Datakälla: BRÅ & SCB

Kommentar

Antal anmälda våldsbrott har varierat över åren i Lerums kommun, men en minskande trend går att se de senaste tre åren. Det är väldigt positivt att det går att se en minskande trend sedan 1998 eftersom antalet anmälda våldsbrott har ökat i riket, i länet och i kommungruppen. Det kan bero på större antal våldsbrott, men också en ökad benägenhet att polisanmäla.

Om statistiken

Med våldsbrott menas Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts (brottsplats).

Uppdaterad: 2023-09-10