Gå direkt till sidans innehåll

Avsaknad av tillit

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG. 16. 6

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2007

23

1

Totalt

2008

22

2

Totalt

2009

22

3

Totalt

2010

20

4

Totalt

2011

23

5

Totalt

2012

24

6

Totalt

2013

24

7

Totalt

2014

24

8

Totalt

2015

23

9

Totalt

2016

23

10

Totalt

2018

23

11

Totalt

2020

23

12

Totalt

2021

24

13

Totalt

2022

24

14

Män

2007

23

15

Män

2008

22

16

Män

2009

22

17

Män

2010

20

18

Män

2011

22

19

Män

2012

24

20

Män

2013

25

21

Män

2014

25

22

Män

2015

23

23

Män

2016

23

24

Män

2018

26

25

Män

2020

27

26

Män

2021

27

27

Män

2022

27

28

Kvinnor

2007

22

29

Kvinnor

2008

22

30

Kvinnor

2009

23

31

Kvinnor

2010

20

32

Kvinnor

2011

23

33

Kvinnor

2012

24

34

Kvinnor

2013

24

35

Kvinnor

2014

24

36

Kvinnor

2015

24

37

Kvinnor

2016

23

38

Kvinnor

2018

21

39

Kvinnor

2020

19

40

Kvinnor

2021

21

41

Kvinnor

2022

22

42

Riket

2007

26

43

Riket

2008

27

44

Riket

2009

27

45

Riket

2010

27

46

Riket

2011

27

47

Riket

2012

27

48

Riket

2013

27

49

Riket

2014

27

50

Riket

2015

27

51

Riket

2016

28

52

Riket

2018

28

53

Riket

2020

28

54

Riket

2021

28

55

Riket

2022

28

Datakälla: Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Ungefär en fjärdedel av de svarande i Lerums kommun uppger att de saknar tillit till andra, vilket är lägre än andelen i hela landet. En större andel män än kvinnor uppger att de saknar tillit till andra.

Om statistiken

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultaten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Uppdaterad: 2023-09-10