Gå direkt till sidans innehåll

Avsaknad av tillit

Symbolen för målet fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Indikator SDG.16.6

Människor med högre tillit till andra är mer benägna att delta i sociala aktiviteter medan låg tillit i flera studier visat sig ha samband med både fysisk och psykisk ohälsa samt ökad dödlighet.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Män

2007

23

1

Män

2008

22

2

Män

2009

22

3

Män

2010

20

4

Män

2011

22

5

Män

2012

24

6

Män

2013

25

7

Män

2014

25

8

Män

2015

23

9

Män

2016

23

10

Män

2018

26

11

Män

2020

27

12

Män

2021

27

13

Män

2022

27

14

Kvinnor

2007

22

15

Kvinnor

2008

22

16

Kvinnor

2009

23

17

Kvinnor

2010

20

18

Kvinnor

2011

23

19

Kvinnor

2012

24

20

Kvinnor

2013

24

21

Kvinnor

2014

24

22

Kvinnor

2015

24

23

Kvinnor

2016

23

24

Kvinnor

2018

21

25

Kvinnor

2020

19

26

Kvinnor

2021

21

27

Kvinnor

2022

22

28

Riket

2007

26

29

Riket

2008

27

30

Riket

2009

27

31

Riket

2010

27

32

Riket

2011

27

33

Riket

2012

27

34

Riket

2013

27

35

Riket

2014

27

36

Riket

2015

27

37

Riket

2016

28

38

Riket

2018

28

39

Riket

2020

28

40

Riket

2021

28

41

Riket

2022

28

42

Totalt

2007

23

43

Totalt

2008

22

44

Totalt

2009

22

45

Totalt

2010

20

46

Totalt

2011

23

47

Totalt

2012

24

48

Totalt

2013

24

49

Totalt

2014

24

50

Totalt

2015

23

51

Totalt

2016

23

52

Totalt

2018

23

53

Totalt

2020

23

54

Totalt

2021

24

55

Totalt

2022

24

Datakälla: Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Ungefär en fjärdedel av de svarande i Lerums kommun uppger att de saknar tillit till andra, vilket är lägre än andelen i hela landet. En större andel män än kvinnor uppger att de saknar tillit till andra.

Om statistiken

Indikatorn visar 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor. Man ska vara lite försiktig med att tolka de kommunala resultaten ifrån enkäter som främst sammanställs för nationell nivå då urvalet svarande kan vara väldigt litet på kommunal nivå.

Uppdaterad: 2023-09-10