Gå direkt till sidans innehåll

BMI lägre än 22 i särskilt boende

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG. 2. 4

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform för äldre. Kommunerna tillhandahåller särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Kost- och näring inom äldreomsorgen är otroligt viktigt för hela verksamheten. Det behöver finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring. Många problem kopplade till undernäring kan förebyggas om socialtjänsten och hälso- och sjukvården samarbetar.

Andel personer med BMI lägre än 22 i särskilt boende

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2017

32,5

1

Lerum

2018

32,5

2

Lerum

2019

34,2

3

Lerum

2020

28,0

4

Lerum

2021

41,0

5

Lerum

2022

37,7

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

23,1

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

22,9

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

23,1

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

22,7

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

35,3

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

35,9

12

Riket

2020

27,3

13

Riket

2021

38,7

14

Riket

2022

39,7

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

28,7

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

29,2

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

29,4

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

29,7

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

43,1

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

43,6

Datakälla: Senior Alert

Kommentar

Andelen av personer i särskilt boende som har ett lågt BMI, alltså i risk för undernäring, har minskat i Lerum. Jämfört med andra kommuner har Lerum en medelhög andel i särskilt boende som har ett lågt BMI.

Om statistiken

Statistiken visar antal personer i punktprevalensmätning i särskilt boende med ett BMI lägre än 22 dividerat med antal personer i punktprevalensmätning i särskilt boende. Avser samtlig regi.

Uppdaterad: 2024-01-08