Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med övervikt eller fetma

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG. 2. 3

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till övercikt och fetma. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med övervikt eller fetma

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2007

43,9

1

Lerum

2008

42,6

2

Lerum

2009

41,7

3

Lerum

2010

43,4

4

Lerum

2011

43,2

5

Lerum

2012

45,1

6

Lerum

2013

44,5

7

Lerum

2014

43,9

8

Lerum

2015

46

9

Lerum

2016

46,3

10

Lerum

2018

49,4

11

Lerum

2020

49,6

12

Lerum

2021

48,7

13

Lerum

2022

47,9

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

49,4327

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

49,5143

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

49,6347

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

49,9041

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

51,8898

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

52,2775

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

52,3408

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

52,3408

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

53,6061

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

53,6224

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

54,1408

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

54,8673

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

55,0959

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

55,7612

28

Riket

2007

46,5

29

Riket

2008

46,4

30

Riket

2009

46,7

31

Riket

2010

47,5

32

Riket

2011

48

33

Riket

2012

48,5

34

Riket

2013

49,1

35

Riket

2014

49,1

36

Riket

2015

49,4

37

Riket

2016

49,8

38

Riket

2018

50,7

39

Riket

2020

51,5

40

Riket

2021

51,6

41

Riket

2022

51,5

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

46,2933

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

46,4643

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

45,6588

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

46,3

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

46,97

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

47,7619

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

47,7952

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

47,7524

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

48,79

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

48,33

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

48,4882

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

48,7529

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

49,0971

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

50,0062

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Fetma är ett problem som ökar i Sverige generellt och sett över en längre tid har även fler i Lerum uppgett att de har ett högt BMI. Dock bröts trenden i undersökningen 2020 och har sedan dess minskat.

Om statistiken

Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år, data avser år T-3 till T. Flerårsmedelvärden redovisas för att få tillräckligt stort dataunderlag. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Andelen räknas genom att ta antal enkätsvarande som beräknats ha ett BMI 25 eller högre enligt ovan dividerat med det totala antalet som besvarat frågan. Extremvärden har exkluderats.

Uppdaterad: 2024-01-08