Gå direkt till sidans innehåll

Invånare med övervikt eller fetma

Symbolen för målet ingen hunger
Mål 2 Ingen hunger
Indikator SDG.2.3

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till övercikt och fetma. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med övervikt eller fetma

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

49,4327

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

49,5143

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

49,6347

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

49,9041

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

51,8898

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

52,2775

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

52,3408

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

52,3408

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

53,6061

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

53,6224

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

54,1408

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

54,8673

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

55,0959

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

55,7612

14

Riket

2007

46,5

15

Riket

2008

46,4

16

Riket

2009

46,7

17

Riket

2010

47,5

18

Riket

2011

48

19

Riket

2012

48,5

20

Riket

2013

49,1

21

Riket

2014

49,1

22

Riket

2015

49,4

23

Riket

2016

49,8

24

Riket

2018

50,7

25

Riket

2020

51,5

26

Riket

2021

51,6

27

Riket

2022

51,5

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

46,2933

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

46,4643

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

45,6588

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

46,3

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

46,97

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

47,7619

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

47,7952

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

47,7524

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

48,79

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

48,33

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

48,4882

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

48,7529

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

49,0971

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

50,0062

42

Lerum

2007

43,9

43

Lerum

2008

42,6

44

Lerum

2009

41,7

45

Lerum

2010

43,4

46

Lerum

2011

43,2

47

Lerum

2012

45,1

48

Lerum

2013

44,5

49

Lerum

2014

43,9

50

Lerum

2015

46

51

Lerum

2016

46,3

52

Lerum

2018

49,4

53

Lerum

2020

49,6

54

Lerum

2021

48,7

55

Lerum

2022

47,9

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)

Kommentar

Fetma är ett problem som ökar i Sverige generellt och sett över en längre tid har även fler i Lerum uppgett att de har ett högt BMI. Dock bröts trenden i undersökningen 2020 och har sedan dess minskat.

Om statistiken

Nationella folkhälsoenkäten är en urvalsundersökning bland befolkningen 16 år och äldre, för 2020 och tidigare omfattas 16-84 år, data avser år T-3 till T. Flerårsmedelvärden redovisas för att få tillräckligt stort dataunderlag. BMI beräknas enligt: vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Andelen räknas genom att ta antal enkätsvarande som beräknats ha ett BMI 25 eller högre enligt ovan dividerat med det totala antalet som besvarat frågan. Extremvärden har exkluderats.

Uppdaterad: 2023-11-02