Gå direkt till sidans innehåll

Mål 5 Jämställdhet

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Huvudområde SDG. 5

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential. Målet är att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Indikatorer

Uppdaterad: 2024-01-08