Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 7

I Sverige innehar kvinnor en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter, kvinnor är alltså underrepresenterade. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Kvinnor har också färre tunga poster i kommunerna.

Andel av kommunens ordförandeposter som innehas av kvinnor

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2002
Senaste värdet:
50 % (2021)
Utgångsvärde:
25 % (2002)

Kommentar

Hälften av ordförandeposterna i Lerums kommun innehas av kvinnor, hälften av män. Det är ovanligt med en jämlik fördelning i ordförandeposter, men Lerum uppnådde det 2018.

Om statistiken

Statistiken avser ordföranden i kommunstyrelse och nämnder/utskott/beredningar som sorterar direkt under kommunfullmäktige. Statistiken tas bara fram vart fjärde år.

Uppdaterad: 2024-01-08