Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

1999

13,8

1

Lerum

2000

14,6

2

Lerum

2001

13,7

3

Lerum

2002

14,1

4

Lerum

2003

16,3

5

Lerum

2004

19,5

6

Lerum

2005

19,7

7

Lerum

2006

21,4

8

Lerum

2007

22,8

9

Lerum

2008

23,1

10

Lerum

2009

25,1

11

Lerum

2010

26,7

12

Lerum

2011

26,1

13

Lerum

2012

26,3

14

Lerum

2013

28,7

15

Lerum

2014

28,1

16

Lerum

2015

29,9

17

Lerum

2016

30,8

18

Lerum

2017

30,3

19

Lerum

2018

31,2

20

Lerum

2019

33,1

21

Lerum

2020

33,0

22

Lerum

2021

32,9

23

Lerum

2022

33,2

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

11,9

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

12,8

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

13,9

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

15,9

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

17,2

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

18,6

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

19,6

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

20,5

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

20,3

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

20,9

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

21,9

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

22,3

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

22,8

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

23,0

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

23,8

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

24,6

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

25,4

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

26,3

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

27,2

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

28,8

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

29,6

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

29,8

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

28,9

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

29,2

48

Riket

1999

11,6

49

Riket

2000

12,4

50

Riket

2001

13,8

51

Riket

2002

15,5

52

Riket

2003

17,2

53

Riket

2004

18,7

54

Riket

2005

19,5

55

Riket

2006

20,6

56

Riket

2007

20,8

57

Riket

2008

21,5

58

Riket

2009

22,3

59

Riket

2010

23,1

60

Riket

2011

23,7

61

Riket

2012

24,4

62

Riket

2013

24,8

63

Riket

2014

25,3

64

Riket

2015

26,2

65

Riket

2016

27,0

66

Riket

2017

27,9

67

Riket

2018

29,3

68

Riket

2019

30,0

69

Riket

2020

30,0

70

Riket

2021

29,6

71

Riket

2022

30,3

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

11,4

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

12,3

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

13,5

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

15,7

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

17,3

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

19,1

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

20,2

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

21,4

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

21,9

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

22,4

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

23,4

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

24,6

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

25,3

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

26,1

86

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

26,3

87

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

26,8

88

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

27,7

89

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

28,5

90

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

29,6

91

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

30,5

92

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

31,3

93

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

31,1

94

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

30,7

95

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

31,4

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Män i Lerum har sedan början av 2000-talet tagit ut större och större andel av föräldrapenningen. De senaste åren har andelen legat på 33 procent, vilket är högre än andelen som män i riket, länet och liknande kommuner tar ut.

Om statistiken

Från den 1 januari 2014 infördes nya bestämmelser inom föräldrapenningen. Bestämmelserna innebär bland annat att antalet dagar på de olika ersättningsnivåerna fördelas jämnt mellan föräldrarna. Från den 1 januari 2016 utökades antalet reserverade dagar för respektive förälder från 60 till 90 dagar.

Uppdaterad: 2024-01-08