Gå direkt till sidans innehåll

Föräldrapenningsdagar

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.2

När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.

Andel av föräldrapenning (sett till antal nettodagar) som män tar ut

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

12

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

13

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

14

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

16

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

17

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

19

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

20

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

21

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

20

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

21

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

22

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

22

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

23

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

23

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

24

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

25

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

25

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

26

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

27

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

29

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

30

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

30

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

29

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

29

24

Riket

1999

12

25

Riket

2000

12

26

Riket

2001

14

27

Riket

2002

16

28

Riket

2003

17

29

Riket

2004

19

30

Riket

2005

20

31

Riket

2006

21

32

Riket

2007

21

33

Riket

2008

21

34

Riket

2009

22

35

Riket

2010

23

36

Riket

2011

24

37

Riket

2012

24

38

Riket

2013

25

39

Riket

2014

25

40

Riket

2015

26

41

Riket

2016

27

42

Riket

2017

28

43

Riket

2018

29

44

Riket

2019

30

45

Riket

2020

30

46

Riket

2021

30

47

Riket

2022

30

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

11

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

12

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

14

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

16

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

17

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

19

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

20

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

21

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

22

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

22

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

23

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

25

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

25

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

26

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

26

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

27

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

28

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

29

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

30

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

31

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

31

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

31

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

31

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

31

72

Lerum

1999

14

73

Lerum

2000

15

74

Lerum

2001

14

75

Lerum

2002

14

76

Lerum

2003

16

77

Lerum

2004

19

78

Lerum

2005

20

79

Lerum

2006

21

80

Lerum

2007

23

81

Lerum

2008

23

82

Lerum

2009

25

83

Lerum

2010

27

84

Lerum

2011

26

85

Lerum

2012

26

86

Lerum

2013

29

87

Lerum

2014

28

88

Lerum

2015

30

89

Lerum

2016

31

90

Lerum

2017

30

91

Lerum

2018

31

92

Lerum

2019

33

93

Lerum

2020

33

94

Lerum

2021

33

95

Lerum

2022

33

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

Män i Lerum har sedan början av 2000-talet tagit ut större och större andel av föräldrapenningen. De senaste åren har andelen legat på 33 procent, vilket är högre än andelen som män i riket, länet och liknande kommuner tar ut.

Om statistiken

Från den 1 januari 2014 infördes nya bestämmelser inom föräldrapenningen. Bestämmelserna innebär bland annat att antalet dagar på de olika ersättningsnivåerna fördelas jämnt mellan föräldrarna. Från den 1 januari 2016 utökades antalet reserverade dagar för respektive förälder från 60 till 90 dagar.

Uppdaterad: 2023-09-08