Gå direkt till sidans innehåll

Kvinnors mediannettoinkomst

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 4

I Sverige har män både högre förvärvsinkomster och högre kapitalinkomster än kvinnor. Det har flera faktorer, såsom att kvinnor oftare arbetar inom yrken med låg inkomst och arbetar mer deltid än män. Kvinnor har dessutom större sjukfrånvaro och barnrelaterad frånvaro.

Kvinnors disponibla mediannettoinkomst som andel av mäns disponibla mediannettoinkomst

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2005
Senaste värdet:
78,9 % (2021)
Utgångsvärde:
73,2 % (2005)

Kommentar

Kvinnors disponibla inkomst är strax under 80 procent av mäns disponibla inkomst i Lerums kommun. Andelen har ökat sedan statistikinsamlingens start 2005, då andelen var 73 procent. På nationell nivån är andelen aningen högre, strax över 80 procent.

Om statistiken

Indikatorn avser personer 20 år och äldre som är folkbokförda i området. Nettoinkomsten är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster som förvärvs- och kapitalinkomster och transfereringar minus skatt och övriga negativa transfer. Inkomsten är beräknad per individ. Inkomster som riktar sig till hela hushållet, som ekonomiskt bistånd och bostadsstöd, har i förekommande fall delats upp på de vuxna i hushållet.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>81,1 %

1

 Medel

76,8–81,1 %

2

 Lågt

<76,8 %

Uppdaterad: 2024-01-08