Gå direkt till sidans innehåll

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.3

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 39

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 39

2022

2

Lerum

 38

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 38

2022

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

I Lerums kommun tas strax under 40 procent av de tillfälliga föräldrapenningsdagarna ut av män. En liten ökning har skett sedan början av 2000-talet men precis som i Sverige i stort har Lerum historiskt haft mer jämlik fördelning av de tillfälliga VAB-dagarna än den vanliga föräldrapenningen. Ingen större skillnad finns mellan Lerum och andra jämförbara kommuner.

Både under pandemin och tidigare har föräldrar i Sverige delat mer lika de månader när uttaget totalt sett varit högt, antagligen för att frånvaron från arbetet annars blir för stor för en enskild förälder.

Uppdaterad: 2023-04-20