Gå direkt till sidans innehåll

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG.5.3

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

35

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

36

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

37

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

37

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

38

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

37

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

37

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

38

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

38

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

36

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

36

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

36

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

36

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

36

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

36

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

37

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

37

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

38

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

39

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

39

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

38

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

38

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

39

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

40

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

39

25

Riket

2012

36

26

Riket

2013

37

27

Riket

2014

37

28

Riket

2015

38

29

Riket

2016

38

30

Riket

2017

38

31

Riket

2018

38

32

Riket

2019

38

33

Riket

2020

39

34

Riket

2021

40

35

Riket

2022

39

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

32

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

33

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

33

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

34

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

34

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

34

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

34

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

35

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

36

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

35

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

35

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

34

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

34

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

35

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

36

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

37

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

37

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

37

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

37

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

37

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

38

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

37

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

38

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

39

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

38

61

Lerum

1998

34

62

Lerum

1999

34

63

Lerum

2000

34

64

Lerum

2001

35

65

Lerum

2002

36

66

Lerum

2003

36

67

Lerum

2004

35

68

Lerum

2005

36

69

Lerum

2006

36

70

Lerum

2007

36

71

Lerum

2008

34

72

Lerum

2009

34

73

Lerum

2010

35

74

Lerum

2011

35

75

Lerum

2012

37

76

Lerum

2013

38

77

Lerum

2014

36

78

Lerum

2015

38

79

Lerum

2016

38

80

Lerum

2017

40

81

Lerum

2018

39

82

Lerum

2019

38

83

Lerum

2020

37

84

Lerum

2021

39

85

Lerum

2022

38

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

I Lerums kommun tas strax under 40 procent av de tillfälliga föräldrapenningsdagarna ut av män. En liten ökning har skett sedan början av 2000-talet men precis som i Sverige i stort har Lerum historiskt haft mer jämlik fördelning av de tillfälliga VAB-dagarna än den vanliga föräldrapenningen. Ingen större skillnad finns mellan Lerum och andra jämförbara kommuner.

Både under pandemin och tidigare har föräldrar i Sverige delat mer lika de månader när uttaget totalt sett varit högt, antagligen för att frånvaron från arbetet annars blir för stor för en enskild förälder.

Uppdaterad: 2023-09-08