Gå direkt till sidans innehåll

Tillfällig föräldrapenning (VAB)

Symbolen för jämställdhet
Mål 5 Jämställdhet
Indikator SDG. 5. 3

Precis som med föräldrapenningsdagar kan vem som tar ut VAB medföra konsekvenser för jämställdheten på arbetsmarknaden. Historiskt sett har uttagen tillfällig föräldrapenning varit mer jämställda är föräldrapenningsdagarna, och benämns ofta som relativt jämställt då skillnaden mellan mäns och kvinnors uttag av VAB är ungefär 40-60.

Andel tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

1998

34

1

Lerum

1999

34

2

Lerum

2000

34

3

Lerum

2001

35

4

Lerum

2002

36

5

Lerum

2003

36

6

Lerum

2004

35

7

Lerum

2005

36

8

Lerum

2006

36

9

Lerum

2007

36

10

Lerum

2008

34

11

Lerum

2009

34

12

Lerum

2010

35

13

Lerum

2011

35

14

Lerum

2012

37

15

Lerum

2013

38

16

Lerum

2014

36

17

Lerum

2015

38

18

Lerum

2016

38

19

Lerum

2017

40

20

Lerum

2018

39

21

Lerum

2019

38

22

Lerum

2020

37

23

Lerum

2021

39

24

Lerum

2022

38

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1998

35

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

36

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

37

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2001

37

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

38

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

37

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2004

37

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

38

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

38

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

36

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

36

36

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

36

37

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

36

38

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

36

39

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

36

40

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

37

41

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

37

42

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

38

43

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

39

44

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

39

45

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

38

46

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

38

47

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

39

48

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

40

49

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

39

50

Riket

2012

36

51

Riket

2013

37

52

Riket

2014

37

53

Riket

2015

38

54

Riket

2016

38

55

Riket

2017

38

56

Riket

2018

38

57

Riket

2019

38

58

Riket

2020

39

59

Riket

2021

40

60

Riket

2022

39

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1998

32

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

33

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

33

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2001

34

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

34

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

34

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2004

34

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

35

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

36

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

35

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

35

72

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

34

73

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

34

74

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

35

75

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

36

76

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

37

77

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

37

78

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

37

79

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

37

80

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

37

81

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

38

82

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

37

83

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

38

84

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

39

85

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

38

Datakälla: Försäkringskassan

Kommentar

I Lerums kommun tas strax under 40 procent av de tillfälliga föräldrapenningsdagarna ut av män. En liten ökning har skett sedan början av 2000-talet men precis som i Sverige i stort har Lerum historiskt haft mer jämlik fördelning av de tillfälliga VAB-dagarna än den vanliga föräldrapenningen. Ingen större skillnad finns mellan Lerum och andra jämförbara kommuner.

Både under pandemin och tidigare har föräldrar i Sverige delat mer lika de månader när uttaget totalt sett varit högt, antagligen för att frånvaron från arbetet annars blir för stor för en enskild förälder.

Uppdaterad: 2024-01-08