Gå direkt till sidans innehåll

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.4

God kemisk status baseras på ifall gränsvärden överskrids eller inte och ifall det förekommer ihållande uppåtgående trender av förorenande ämnen. God kvantitativ status innebär att uttagen inte är större än nybildningen av grundvatten, eller så stora att flödesriktningar ändras så att saltvatten eller andra föroreningar kan tränga in.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

96

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

99

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

99

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

99

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

99

5

Riket

2017

97

6

Riket

2019

97

7

Riket

2020

97

8

Riket

2021

97

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

96

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

88

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

86

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

86

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

86

14

Lerum

2010

100

15

Lerum

2017

100

16

Lerum

2019

100

17

Lerum

2020

100

18

Lerum

2021

100

Datakälla: VISS

Kommentar

Under samtliga klassificeringscykler har alla grundvattenförekomster i Lerums kommun haft god kemisk och god kvantitativ status.

Om statistiken

En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, varje kommun och län kommer därför exempelvis att ha samma resultat alla år 2010-2016.

Uppdaterad: 2023-04-20