Gå direkt till sidans innehåll

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 1

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 100

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 77

2021

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 60

2021

Datakälla: Länsstyrelsen

Kommentar

Samtliga vattentäkter i Lerum finns i ett vattenskyddsområde. Det saknas dock tillräckligt med reservvatten i Lerums kommun. För att göra systemet mindre sårbart har projektet Gråbo vattentäkt skapats.

Om statistiken

Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår i statistiken.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>99 %

1

 Medel

56–99 %

2

 Lågt

<56 %

Uppdaterad: 2024-01-08