Gå direkt till sidans innehåll

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG. 6. 1

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2017

100

1

Lerum

2018

100

2

Lerum

2019

100

3

Lerum

2020

100

4

Lerum

2021

100

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

76

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

69

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

80

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

77

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

77

10

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

73

11

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

53

12

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

65

13

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

63

14

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

60

Datakälla: Länsstyrelsen

Kommentar

Samtliga vattentäkter i Lerum finns i ett vattenskyddsområde. Det saknas dock tillräckligt med reservvatten i Lerums kommun. För att göra systemet mindre sårbart har projektet Gråbo vattentäkt skapats.

Om statistiken

Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår i statistiken.

Uppdaterad: 2024-01-08