Gå direkt till sidans innehåll

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Symbolen för målet rent vatten och sanitet
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.1

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

76

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

69

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

80

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

77

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

77

5

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

73

6

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

53

7

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

65

8

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

63

9

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

60

10

Lerum

2017

100

11

Lerum

2018

100

12

Lerum

2019

100

13

Lerum

2020

100

14

Lerum

2021

100

Datakälla: Länsstyrelsen

Kommentar

Samtliga vattentäkter i Lerum finns i ett vattenskyddsområde. Det saknas dock tillräckligt med reservvatten i Lerums kommun. För att göra systemet mindre sårbart har projektet Gråbo vattentäkt skapats.

Om statistiken

Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår i statistiken.

Uppdaterad: 2023-04-20