Gå direkt till sidans innehåll

Nettoproduktion av el

Symbolen för målet hållbar energi för alla
Mål 7 Hållbar energi för alla
Indikator SDG. 7. 4

Hur mycket el vi använder i samhället beror på en mängd faktorer, som vilka industrier som finns, hur mycket alternativa energityper som används, hur elpriserna är och hur mycket el som behövs till uppvärmning på grund av utomhustemperaturen. Att producera el måste vara hållbart, men det är också viktigt att vi hushåller med den el vi har och effektiviserar vår användning. Nettoproduktionen betyder produktion av el minus slutanvändningen av el.

Total elproduktion inom det geografiska området (MWh), minus slutanvändning av el inom det geografiska området (MWh)

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh/invånare)

0

Lerum

2010

-1,20

1

Lerum

2011

-1,06

2

Lerum

2012

-0,22

3

Lerum

2013

-0,50

4

Lerum

2014

0,00

5

Lerum

2015

-6,57

6

Lerum

2020

-6,11

7

Lerum

2021

-7,01

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

-13,15

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

-13,29

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

-8,49

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

-10,17

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

-8,24

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

-6,00

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

-7,19

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

-9,08

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

-6,65

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

-5,00

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

-5,23

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

-7,01

20

Riket

2010

1,03

21

Riket

2012

3,21

22

Riket

2013

2,10

23

Riket

2014

2,56

24

Riket

2015

3,22

25

Riket

2016

2,16

26

Riket

2017

2,84

27

Riket

2018

2,67

28

Riket

2019

3,38

29

Riket

2020

3,27

30

Riket

2021

3,33

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

-10,84

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

-10,80

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

-7,83

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

-9,68

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

-7,20

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

-7,49

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

-8,09

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

-7,85

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

-8,05

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

-7,34

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

-7,57

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

-8,10

Datakälla: SCB och Energimyndigheten

Kommentar

I Lerum används mer el än vad som produceras, år 2021 landade nettoproduktionen på -7 MWh per invånare. Den elproduktion som sker i kommunen är främst från vattenkraft och även en del från solkraft. Totalt producerades 27 378 MWh el år 2021, och slutanvändningen av el var 331 660 MWh.

Om statistiken

Elproduktion från kraftvärmeverk, industriellt mottryck, kärnkraft, kondenskraft(o. dyl.), vattenkraft och vindkraft, oavsett producent ingår. Från och med 2021 är även solkraft inräknad i den producerade totalen varför jämförelser mot tidigare år kan vara missvisande.

Uppdaterad: 2024-01-08