Gå direkt till sidans innehåll

Arbetsolyckor

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 6

Arbetsmiljöverkets vision är att ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Många arbetsolyckor sker när det händer något som avviker från det normala eller när man inte har följt de vanliga rutinerna, och kan leda till sjukfrånvaro, både kortare och längre. Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner och transportfordon. För kvinnor är olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft vanligast. Hot och våld är också orsaken till många arbetsolyckor som anmäls av kvinnor.

Antal arbetsolyckor (exklusive dödsolyckor) dividerat med förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)

Rad-id Mätområde Datum Värde (olyckor/1000 arbetande)

0

Lerum

2017

8

1

Lerum

2018

7

2

Lerum

2019

8

3

Lerum

2020

6,3

4

Lerum

2021

7

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

7,61225

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

7,36735

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

7,7551

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

6,76735

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

8,74898

10

Riket

2017

7

11

Riket

2018

7

12

Riket

2019

7

13

Riket

2020

6,5

14

Riket

2021

7,8

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

6,5814

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

6,37209

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

6,5814

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

6,2186

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

7,0907

Datakälla: Arbetsmiljöverket och SCB

Kommentar

Inga stora förändringar har skett i antalet olyckor per förvärvsarbetande i Lerums kommun, men en något positiv trend kan ändå uppfattas. De senaste åren har det varit 6 till 8 olyckor per arbetare, vilket är ett lågt medelvärde jämfört med alla Sveriges kommuner.

Om statistiken

Statistiken avser olycka till följd av plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistats i eller för arbetet. Värde saknas i de fall antalet olyckor är mindre än 5.

Uppdaterad: 2024-01-08