Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetare

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.4

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1997
Senaste värdet:
86,7 % (2021)
Utgångsvärde:
79,0 % (1997)

Kommentar

Andel en av invånare i Lerum i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar har ökat över åren, och ökningen har främst skett bland kvinnorna i kommunen. I början av 2000-talet var skillnaderna mellan män och kvinnor större än idag. Lerum har också en högre andel förvärvsarbetare än Sverige.

Om statistiken

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Uppdaterad: 2023-04-20