Gå direkt till sidans innehåll

Bruttoregionalprodukt (BRP)

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 1

Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.

Bruttoregionalprodukt per invånare

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012
Senaste värdet:
204 tkr/inv (2021)
Utgångsvärde:
160 tkr/inv (2012)

Kommentar

Lerums BRP har ökat sedan 2012 men är betydligt lägre än BNP (alltså på nationell nivå) och genomsnittet för andra kommuner i länet och kommungruppen.

Om statistiken

Indikatorn visar BRP dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.

Uppdaterad: 2024-01-11