Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetare

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 3

Inom ramen för ekonomisk tillväxt är förvärvsarbete bland invånarna en viktig utgångspunkt. Förvärvsarbete bidrar till den egna och hushållets ekonomiska försörjning, bidrar till kommunerna och regionernas skattebaser och bidrar till ekonomisk tillväxt i ett samhällsperspektiv.

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

1997

79,0

1

Totalt

1998

80,4

2

Totalt

1999

81,0

3

Totalt

2000

82,0

4

Totalt

2001

82,5

5

Totalt

2002

83,1

6

Totalt

2003

82,2

7

Totalt

2004

82,5

8

Totalt

2005

82,7

9

Totalt

2006

83,6

10

Totalt

2007

85,0

11

Totalt

2008

85,3

12

Totalt

2009

83,0

13

Totalt

2010

84,2

14

Totalt

2011

84,8

15

Totalt

2012

85,5

16

Totalt

2013

85,5

17

Totalt

2014

85,9

18

Totalt

2015

86,7

19

Totalt

2016

87,1

20

Totalt

2017

87,1

21

Totalt

2018

87,1

22

Totalt

2019

86,5

23

Totalt

2020

85,7

24

Totalt

2021

86,7

25

Män

1997

81,3

26

Män

1998

82,6

27

Män

1999

83,4

28

Män

2000

84,1

29

Män

2001

84,7

30

Män

2002

85,3

31

Män

2003

84,6

32

Män

2004

84,5

33

Män

2005

84,5

34

Män

2006

85,5

35

Män

2007

86,8

36

Män

2008

87,1

37

Män

2009

84,3

38

Män

2010

85,1

39

Män

2011

86,2

40

Män

2012

86,6

41

Män

2013

86,3

42

Män

2014

86,6

43

Män

2015

87,3

44

Män

2016

87,8

45

Män

2017

87,7

46

Män

2018

87,8

47

Män

2019

86,7

48

Män

2020

86,1

49

Män

2021

87,1

50

Kvinnor

1997

76,8

51

Kvinnor

1998

78,1

52

Kvinnor

1999

78,5

53

Kvinnor

2000

79,8

54

Kvinnor

2001

80,3

55

Kvinnor

2002

81,0

56

Kvinnor

2003

79,8

57

Kvinnor

2004

80,6

58

Kvinnor

2005

80,8

59

Kvinnor

2006

81,8

60

Kvinnor

2007

83,2

61

Kvinnor

2008

83,7

62

Kvinnor

2009

81,7

63

Kvinnor

2010

83,4

64

Kvinnor

2011

83,5

65

Kvinnor

2012

84,3

66

Kvinnor

2013

84,7

67

Kvinnor

2014

85,1

68

Kvinnor

2015

86,1

69

Kvinnor

2016

86,5

70

Kvinnor

2017

86,5

71

Kvinnor

2018

86,4

72

Kvinnor

2019

86,2

73

Kvinnor

2020

85,2

74

Kvinnor

2021

86,3

75

Riket

1998

73,3

76

Riket

1999

73,9

77

Riket

2000

75,2

78

Riket

2001

75,7

79

Riket

2002

75,9

80

Riket

2003

75,1

81

Riket

2004

75,8

82

Riket

2005

75,6

83

Riket

2006

76,7

84

Riket

2007

77,9

85

Riket

2008

77,5

86

Riket

2009

74,6

87

Riket

2010

75,9

88

Riket

2011

76,8

89

Riket

2012

77,1

90

Riket

2013

77,1

91

Riket

2014

77,3

92

Riket

2015

77,9

93

Riket

2016

78,6

94

Riket

2017

79,1

95

Riket

2018

79,5

96

Riket

2019

79,3

97

Riket

2020

78,3

98

Riket

2021

79,6

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Kommentar

Andel en av invånare i Lerum i åldrarna 20-64 år som förvärvsarbetar har ökat över åren, och ökningen har främst skett bland kvinnorna i kommunen. I början av 2000-talet var skillnaderna mellan män och kvinnor större än idag. Lerum har också en högre andel förvärvsarbetare än Sverige.

Om statistiken

Förvärvsarbetande är ett begrepp inom den årliga registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) som används för att beskriva sysselsättningen i Sverige. I RAMS får samtliga personer som är folkbokförda i Sverige den 31 december en sysselsättningsstatus som antingen förvärvsarbetande eller inte förvärvsarbetande. För att klassificeras som förvärvsarbetande krävs att personen har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, alternativt deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.

Uppdaterad: 2024-01-08