Gå direkt till sidans innehåll

Långtidsarbetslöshet

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 5

Arbetslöshet under kortare perioder är för de flesta inget större problem, men långvarig arbetslöshet leder ofta till svåra ekonomiska och sociala problem. Kommuner har en viss rådighet över långtidsarbetslösheten, genom sitt ansvar för försörjningsstöd och sin möjlighet att bedriva arbetsmarknadsverksamhet.

Andel långtidsarbetslösa 25-64 år

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Män

 1,8

2022

1

Kvinnor

 1,9

2022

2

Totalt

 1,8

2022

3

Riket

 3,8

2022

Datakälla: Arbetsförmedlingen

Kommentar

Lerum har låg nivå av långtidsarbetslöshet jämfört med den nationella statistiken. Andelen både män och kvinnor har ökat sedan 2016, och inte förvånande även under pandemiåren 2020 och 2021 för att sedan minska till 2022. Även på nationell nivå ökade långtidsarbetslösheten bland de arbetslösa under coronapandemin.

Om statistiken

Med långtidsarbetslös menas i indikatorn att ha varit öppet arbetslös eller i program med aktivitetsstöd i minst sex månader under året. Här divideras antal invånare 25-64 år som varit öppet arbetslösa med antal invånare 25-64.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>4,3 %

1

 Medel

2,4–4,3 %

2

 Lågt

<2,4 %

Uppdaterad: 2024-01-08