Gå direkt till sidans innehåll

Unga arbetslösa

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG. 8. 4

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som ett särskilt problem och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2007

6,8

1

Totalt

2008

6,4

2

Totalt

2009

8,6

3

Totalt

2010

8,0

4

Totalt

2011

7,0

5

Totalt

2012

8,6

6

Totalt

2013

8,2

7

Totalt

2014

7,6

8

Totalt

2015

7,8

9

Totalt

2016

7,9

10

Totalt

2017

6,9

11

Totalt

2018

6,3

12

Totalt

2019

6,2

13

Totalt

2020

6,8

14

Män

2007

6,3

15

Män

2008

5,8

16

Män

2009

8,8

17

Män

2010

7,8

18

Män

2011

6,3

19

Män

2012

8,6

20

Män

2013

8,6

21

Män

2014

7,4

22

Män

2015

7,8

23

Män

2016

8,3

24

Män

2017

7,3

25

Män

2018

6,6

26

Män

2019

6,5

27

Män

2020

6,8

28

Kvinnor

2007

7,5

29

Kvinnor

2008

7,1

30

Kvinnor

2009

8,4

31

Kvinnor

2010

8,1

32

Kvinnor

2011

7,7

33

Kvinnor

2012

8,7

34

Kvinnor

2013

7,6

35

Kvinnor

2014

7,8

36

Kvinnor

2015

7,8

37

Kvinnor

2016

7,4

38

Kvinnor

2017

6,4

39

Kvinnor

2018

5,9

40

Kvinnor

2019

5,8

41

Kvinnor

2020

6,7

42

Riket

2007

8,2

43

Riket

2008

8,6

44

Riket

2009

10,3

45

Riket

2010

9,7

46

Riket

2011

9,0

47

Riket

2012

9,4

48

Riket

2013

9,2

49

Riket

2015

9,2

50

Riket

2016

9,0

51

Riket

2017

8,2

52

Riket

2018

8,0

53

Riket

2019

7,7

54

Riket

2020

7,7

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Kommentar

Trots att andelen unga som är arbetslösa i Lerum är på samma nivå idag som 2007 så kan en minskande trend uppmätas över tid. Minskningen har skett inom unga kvinnor, medan ingen förändring kan mätas i andelen unga män. Jämfört med nationella siffror har Lerum en lägre andel unga som inte arbetar eller studerar.

Om statistiken

Denna indikator visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Uppdaterad: 2024-01-08