Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG.9.2

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Datakälla: SKL
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet:
72 (2021)
Utgångsvärde:
46 (2009)

Kommentar

Bedömningen av företagsklimatet i Lerums kommun har blivit bättre sedan 2009, då det var lågt jämfört med genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.

Uppdaterad: 2023-04-20