Gå direkt till sidans innehåll

Elbilsladdpunkter

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 4

Laddpunkter är kontakter där det finns möjlighet att ansluta ett eldrivet fordon. En välfungerande laddinfrastruktur för laddbara fordon är grundläggande för omställningen till en elektrifierad transportsektor och därmed ett minskat behov av fossila bränslen.

Datakälla: Energimyndigheten/Nobil

Kommentar

I Lerums kommun finns 84 laddpunkter för fordon, och statistiken finns ännu endast för 2023, vilket gör att det inte går att se hur utvecklingen sett ut. Eftersom statistiken är totala antal laddpunkter är det svårt att jämföra med andra kommuner som varierar när det kommer till både areal och invånarantal. Att Lerum har lägre antal laddpunkter än genomsnittet för länet, riket och kommungruppen ska ses i den kontexten.

Om statistiken

Laddpunkter har olika kapacitet i kiloWatt (kW) vilket innebär att det tar olika lång tid för fordonet att laddas färdigt. Detta är antalet normalladdare (3,6-22 kW), snabbladdare (50-150 kW) och supersnabbladdare (över 150 kW) summerat och avser offentligt tillgängliga laddpunkter med både offentliga och privata ägare.

Uppdaterad: 2024-01-09