Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG. 9. 2

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lerum

2009

46

1

Lerum

2012

61

2

Lerum

2014

61

3

Lerum

2016

72

4

Lerum

2017

73

5

Lerum

2018

69

6

Lerum

2019

68

7

Lerum

2020

75

8

Lerum

2021

72

9

Lerum

2022

76

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

62

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

65

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

65

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

71

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

70

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

73

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

73

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

74

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

74

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

74

20

Riket

2012

67

21

Riket

2014

68

22

Riket

2016

70

23

Riket

2017

71

24

Riket

2019

73

25

Riket

2020

74

26

Riket

2021

74

27

Riket

2022

75

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

65

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

66

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

67

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

69

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

69

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

71

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

72

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

74

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

74

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

74

Datakälla: SKL

Kommentar

Bedömningen av företagsklimatet i Lerums kommun har blivit bättre sedan 2009, då det var lågt jämfört med genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.

Uppdaterad: 2024-01-08