Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG.9.2

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

62

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

65

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

65

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

71

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

70

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

73

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

73

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

74

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

74

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

74

10

Riket

2012

67

11

Riket

2014

68

12

Riket

2016

70

13

Riket

2017

71

14

Riket

2019

73

15

Riket

2020

74

16

Riket

2021

74

17

Riket

2022

75

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

65

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

66

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

67

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

69

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

69

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

71

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

72

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

74

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

74

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

74

28

Lerum

2009

46

29

Lerum

2012

61

30

Lerum

2014

61

31

Lerum

2016

72

32

Lerum

2017

73

33

Lerum

2018

69

34

Lerum

2019

68

35

Lerum

2020

75

36

Lerum

2021

72

37

Lerum

2022

76

Datakälla: SKL

Kommentar

Bedömningen av företagsklimatet i Lerums kommun har blivit bättre sedan 2009, då det var lågt jämfört med genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.

Uppdaterad: 2023-09-08