Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Symbolen för målet hållbar insudstri
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG.9.2

Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.

Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt), NKI

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

62

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

65

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

65

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

68

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

71

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

70

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

73

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

73

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

74

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

74

10

Riket

2012

67

11

Riket

2014

68

12

Riket

2015

68

13

Riket

2016

70

14

Riket

2017

71

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

67

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

65

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

66

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

67

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

68

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

69

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

69

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

71

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

72

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

74

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

74

26

Lerum

2009

46

27

Lerum

2012

61

28

Lerum

2014

61

29

Lerum

2016

72

30

Lerum

2017

73

31

Lerum

2018

69

32

Lerum

2019

68

33

Lerum

2020

75

34

Lerum

2021

72

Datakälla: SKL

Kommentar

Bedömningen av företagsklimatet i Lerums kommun har blivit bättre sedan 2009, då det var lågt jämfört med genomsnittet för andra kommuner.

Om statistiken

Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.

Uppdaterad: 2023-04-20