Gå direkt till sidans innehåll

Äldre med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 3

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Andel invånare 65+ år med låg ekonomisk standard

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2011
Senaste värdet:
9 % (2021)
Utgångsvärde:
7 % (2011)

Kommentar

Nio procent av de äldre i Lerum har låg ekonomisk standard, vilket är en större andel än bland vuxna och barn. Det har även gått åt fel håll sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>20 %

1

 Medel

15–20 %

2

 Lågt

<15 %

Uppdaterad: 2024-01-08