Gå direkt till sidans innehåll

Äldre med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG.1.3

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Andel invånare 65+ år med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

16,5102

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

15,4694

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

13,9796

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

15,898

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

17,8776

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

16,8367

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

17,3878

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

15,7959

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

16,2245

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

13,8776

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

16

11

Riket

2011

13

12

Riket

2012

13

13

Riket

2013

12

14

Riket

2014

13

15

Riket

2015

15

16

Riket

2016

15

17

Riket

2017

15

18

Riket

2018

14

19

Riket

2019

15

20

Riket

2020

13

21

Riket

2021

15

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

8,55814

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

7,95349

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

7,30233

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

8,34884

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

9,97674

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

9,69767

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

10,2558

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

9,5814

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

10,2326

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

8,95349

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

10,6047

33

Lerum

2011

7

34

Lerum

2012

6

35

Lerum

2013

5

36

Lerum

2014

7

37

Lerum

2015

8

38

Lerum

2016

8

39

Lerum

2017

8

40

Lerum

2018

8

41

Lerum

2019

8

42

Lerum

2020

8

43

Lerum

2021

9

Datakälla: SCB

Kommentar

Nio procent av de äldre i Lerum har låg ekonomisk standard, vilket är en större andel än bland vuxna och barn. Det har även gått åt fel håll sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.

Uppdaterad: 2023-11-02