Gå direkt till sidans innehåll

Barn med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 1

Låg ekonomisk standard är ett relativt fattigdomsmått och avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Det är ett mått som anger vilka i samhället som löper risk för fattigdom jämfört med andra.

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).

Andel invånare 0-19 år med låg ekonomisk standard

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2011

6

1

Lerum

2012

6

2

Lerum

2013

6

3

Lerum

2014

6

4

Lerum

2015

6

5

Lerum

2016

5

6

Lerum

2017

6

7

Lerum

2018

6

8

Lerum

2019

6

9

Lerum

2020

6

10

Lerum

2021

6

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

15,3469

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

15,2245

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

15,9184

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

16,5102

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

16,6735

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

16,4286

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

17,4694

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

17,4898

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

17,8367

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

17,9388

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

17,551

22

Riket

2011

17

23

Riket

2012

17

24

Riket

2013

17

25

Riket

2014

17

26

Riket

2015

17

27

Riket

2016

17

28

Riket

2017

18

29

Riket

2018

18

30

Riket

2019

18

31

Riket

2020

18

32

Riket

2021

18

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

10,4651

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

10,3488

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

10,4419

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

10,2558

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

10,3023

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

9,83721

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

10,3721

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

10,4186

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

10,6279

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

10,5581

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

10,3953

Datakälla: SCB

Kommentar

En väldigt liten andel av barnen i Lerum har låg ekonomisk standard. Andelen har varken ökat eller minskat sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att barnen är fattiga och familjen inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ barnfattigdom.

Uppdaterad: 2024-01-08