Gå direkt till sidans innehåll

Verkställda vräkningar som berör barn

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 11

I Sverige ökar antalet vräkningar som berör barn. Att bli vräkt får ofta allvarliga konsekvenser, med både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Ingen vill att barn ska behöva uppleva en vräkning och därför samarbetar Kronofogden, länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar för att förebygga vräkningar.

Datakälla: Kronofogden och SCB

Kommentar

Senast en vräkning i Lerums kommun involverade barn var 2017, sedan dess har inga vräkningar som berör barn verkställts i kommunen. Eftersom statistiken är beräknad per 100 000 invånare, innebär det för lerum att vräkningar 2017 berörde två barn.

Om statistiken

Med barn avses ett minderårigt barn som bor tillsammans med ensamstående eller sammanboende föräldrar. Här ingår även de barn som bor växelvis samt umgängesbarn som bor med sin förälder minst 30 dagar per år. Avhysningsstatistiken som berör barn registreras i förhållande till var den exakta avhysningsadressen är belägen.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>7 barn/100 000 inv

1

 Medel

1–7 barn/100 000 inv

2

 Lågt

<1 barn/100 000 inv

Uppdaterad: 2024-01-08