Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna med låg ekonomisk standard

Symbolen för målet ingen fattigdom
Mål 1 Ingen fattigdom
Indikator SDG. 1. 2

Den ekonomiska standarden för hushållen har ökat de senaste åren, men det är inte jämt fördelat mellan olika grupper. För att göra jämförelser av disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn. Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån). Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Andel invånare 20-64 år med låg ekonomisk standard

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 13

2021

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 12,2449

2021

2

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 8,34884

2021

3

Lerum

 6

2021

Datakälla: SCB

Kommentar

Endast 6 procent av vuxna i Lerum har låg ekonomisk standard, men andelen har ökat något sedan 2011. Eftersom måttet ekonomisk standard är relativ till alla i riket betyder det inte att personerna är fattiga och inte kan betala sina omkostnader, så som måttet låg inkomststandard. Internationellt används begreppet at risk of poverty (Eurostat), alltså att de löper risk för relativ fattigdom.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>17 %

1

 Medel

12–17 %

2

 Lågt

<12 %

Uppdaterad: 2024-01-08