Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 4

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete eller börjar studera. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande eller CSN-berättigade skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år

Datakälla: STATIV från SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet:
78,5 % (2022)
Utgångsvärde:
70,9 % (2018)

Kommentar

Över tre fjärdedelar av skyddsbehövande och anhöriga i Lerums kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete eller börjat studera. Det är högre än statistiken för hela Sverige och genomsnittet för kommunerna i Västra Götalands län. Andelen minskade mellan 2019 och 2020 men ökade igen till 2021.

Om statistiken

Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid. Kvalitetssäkrad data om målgruppen finns från 90-talet och framåt.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>75,6 %

1

 Medel

67,3–75,6 %

2

 Lågt

<67,3 %

Uppdaterad: 2024-01-08