Gå direkt till sidans innehåll

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 4

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete eller börjar studera. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande eller CSN-berättigade skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2018

70,9

1

Lerum

2019

73,1

2

Lerum

2020

65,7

3

Lerum

2021

76,3

4

Lerum

2022

78,5

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

65,0

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

67,5

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

59,0

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

72,9

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

74,9

10

Riket

2018

66,5

11

Riket

2019

68,6

12

Riket

2020

59,6

13

Riket

2021

71,4

14

Riket

2022

74,1

15

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

69,0

16

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

71,7

17

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

65,9

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

75,5

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

77,7

Datakälla: STATIV från SCB

Kommentar

Över tre fjärdedelar av skyddsbehövande och anhöriga i Lerums kommun som varit i Sverige 4-6 år har kommit i arbete eller börjat studera. Det är högre än statistiken för hela Sverige och genomsnittet för kommunerna i Västra Götalands län. Andelen minskade mellan 2019 och 2020 men ökade igen till 2021.

Om statistiken

Med skyddsbehövande och deras anhöriga avses personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar. Personerna kan ha bott i Sverige både kortare och längre tid. Kvalitetssäkrad data om målgruppen finns från 90-talet och framåt.

Uppdaterad: 2024-01-08