Gå direkt till sidans innehåll

Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 6

Utrikes födda är fortsatt underrepresenterade jämfört med befolkningen i stort. I Sverige är 21 procent av befolkningen över 18 år är födda i ett annat land än Sverige, men endast runt 10 procent av förtroendevalda i kommunerna är utrikes födda.

Andel utrikes födda bland förtroendevalda i kommunen

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2002

6,5

1

Lerum

2006

7,9

2

Lerum

2010

7,3

3

Lerum

2014

6,2

4

Lerum

2018

9,4

5

Lerum

2021

9,4

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2002

5,4

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

6,3

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

6,4

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

7,3

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

8,0

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

8,0

12

Riket

2002

7,6

13

Riket

2006

8,4

14

Riket

2010

8,7

15

Riket

2014

9,2

16

Riket

2018

9,7

17

Riket

2021

9,7

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2002

9,3

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

10,7

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

10,4

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

10,9

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

10,9

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

10,9

Datakälla: SCB

Kommentar

I Lerum är 11,2 procent av befolkningen födda i ett annat land än Sverige, och bland förtroendevalda är 9,3 procent utrikes födda. Det innebär att det finns en underrepresentation, men att skillnaden mellan andel invånare i kommunen och andelen bland kommunpolitiker är mindre än i hela Sverige.

Om statistiken

Med förtroendevalda avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Uppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag och olika samarbetsorgan ingår inte. Politiker och förtroendevalda används synonymt.

Uppdaterad: 2024-01-08