Gå direkt till sidans innehåll

Valdistrikt med lägst valdeltagande

Symbolen för målet minskad ojämlikhet
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Indikator SDG. 10. 5

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagande för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. Det finns dock betydande skillnader i val­deltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande. Unga, utrikes födda och personer med låg inkomst och kort utbildning röstar i lägre utsträckning än andra. Resultatet blir ett demokratiskt underskott.

Andel avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och ogiltiga) av totalt antal röstberättigade i det valdistrikt med lägst valdeltagande

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (%) Datum

0

Lerum

 76,1

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 67,6

2022

2

Alla kommuner (ovägt medel)

 66,5

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 62,3

2022

Datakälla: Valmyndigheten och SCB

Kommentar

Även i det valdistrikt som har lägst valdeltagande är valdeltagandet relativt högt i Lerums kommun. Det valdistrikt med högst valdeltagande hade i senaste valet 92,1 procent, och det med lägst hade i senaste valet 76,1 procent. Det ger en differens på 16 procentenheter, vilket är nära mediandifferensen för kommuner i Sverige.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>73,6 %

1

 Medel

61,8–73,6 %

2

 Lågt

<61,8 %

Uppdaterad: 2023-11-02