Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 3

Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Regeringen har exempelvis som mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Lerum

2003

12

1

Lerum

2005

7

2

Lerum

2006

8

3

Lerum

2008

11

4

Lerum

2009

23

5

Lerum

2010

23

6

Lerum

2011

35

7

Lerum

2012

35

8

Lerum

2013

29

9

Lerum

2014

30

10

Lerum

2015

39

11

Lerum

2016

39

12

Lerum

2017

34

13

Lerum

2018

36

14

Lerum

2019

38

15

Lerum

2022

38

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

4

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

4

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

3

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

5

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

6

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

7

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

9

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

12

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

15

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

16

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

19

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

24

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

25

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

27

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

28

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

29

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

29

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

29

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

30

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

4

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

4

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

6

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

5

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

8

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

9

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

11

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

16

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

18

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

21

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

24

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

29

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

32

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

32

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

34

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

33

51

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

34

52

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

33

53

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

32

54

Alla kommuner (ovägt medel)

2003

2

55

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

4

56

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

4

57

Alla kommuner (ovägt medel)

2007

4

58

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

6

59

Alla kommuner (ovägt medel)

2009

7

60

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

10

61

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

14

62

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

17

63

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

18

64

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

22

65

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

25

66

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

27

67

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

29

68

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

30

69

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

30

70

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

29

71

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

29

72

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

29

Datakälla: Ekomatcentrum

Kommentar

De senaste åren saknas statistik för Lerums kommun, men innan dess fanns en ökande trend i andelen ekologiska livsmedel som köps in av kommunen. Lerum hamnade också på relativt höga poäng jämfört med genomsnittet för alla Sveriges kommuner och andra kommuner i länet.

Om statistiken

Statistiken kommer från Ekomatsligan, som är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.

Uppdaterad: 2024-04-25