Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiska livsmedel

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.3

Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Regeringen har exempelvis som mål att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologiska produkter år 2030. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2003

4

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

4

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2006

3

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2007

5

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

6

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

7

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

9

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

12

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

15

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

16

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

19

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

24

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

25

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

27

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

28

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

29

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

29

17

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

29

18

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2003

4

19

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

4

20

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2006

6

21

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2007

5

22

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

8

23

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

9

24

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

11

25

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

16

26

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

18

27

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

21

28

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

24

29

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

29

30

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

32

31

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

32

32

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

34

33

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

33

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

34

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

33

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2003

2

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

4

38

Alla kommuner (ovägt medel)

2006

4

39

Alla kommuner (ovägt medel)

2007

4

40

Alla kommuner (ovägt medel)

2008

6

41

Alla kommuner (ovägt medel)

2009

7

42

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

10

43

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

14

44

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

17

45

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

18

46

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

22

47

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

25

48

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

27

49

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

29

50

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

30

51

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

30

52

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

29

53

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

29

54

Lerum

2003

12

55

Lerum

2005

7

56

Lerum

2006

8

57

Lerum

2008

11

58

Lerum

2009

23

59

Lerum

2010

23

60

Lerum

2011

35

61

Lerum

2012

35

62

Lerum

2013

29

63

Lerum

2014

30

64

Lerum

2015

39

65

Lerum

2016

39

66

Lerum

2017

34

67

Lerum

2018

36

68

Lerum

2019

38

Datakälla: Ekomatcentrum

Kommentar

De senaste åren saknas statistik för Lerums kommun, men innan dess fanns en ökande trend i andelen ekologiska livsmedel som köps in av kommunen. Lerum hamnade också på relativt höga poäng jämfört med genomsnittet för alla Sveriges kommuner och andra kommuner i länet.

Om statistiken

Statistiken kommer från Ekomatsligan, som är en ranking av landets kommuner och regioner avseende deras ekologiska inköp. Ekomatcentrum samlar varje år in statistik från offentlig sektor för att se hur utbudet av hållbar mat i allmänhet och ekologisk mat i synnerhet utvecklas. Statistiken dokumenteras och offentliggörs i en årlig rapport.

Uppdaterad: 2023-09-10