Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat kommunalt avfall

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 1

Det första steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall. Det handlar om att skapa så lite avfall som möjligt, vilket kräver minskad konsumtion och mer resurssnål produktion.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2008
Senaste värdet:
451 kg/person (2022)
Utgångsvärde:
647 kg/person (2008)

Kommentar

Sedan 2008 har mängden avfall (mätt i vikt per invånare) minskat i kommunen. En stor del av avfallet i Lerums kommun är grovavfall, men det är även mycket restavfall som samlas in i kommunen. Avfall Sverige har satt upp hållbarhetsklassificeringar för mängd kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfall, vilket för Lerum år 2022 var 416 kg per invånare. Det klassas som God hållbarhet enligt hållbarhetsvärderingen.

Om statistiken

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera). Från år 2015 separerades mat- och restavfall i statistiken.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>558 kg/person

1

 Medel

438–558 kg/person

2

 Lågt

<438 kg/person

Uppdaterad: 2023-09-10