Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat kommunalt avfall

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 1

Det första steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall. Det handlar om att skapa så lite avfall som möjligt, vilket kräver minskad konsumtion och mer resurssnål produktion.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Totalt

2008

647

1

Totalt

2009

576

2

Totalt

2010

555

3

Totalt

2011

542

4

Totalt

2012

538

5

Totalt

2013

541

6

Totalt

2014

523

7

Totalt

2015

547

8

Totalt

2016

555

9

Totalt

2017

488

10

Totalt

2018

494

11

Totalt

2019

492

12

Totalt

2020

503

13

Totalt

2021

510

14

Totalt

2022

451

15

Matavfall

2015

42

16

Matavfall

2016

45

17

Matavfall

2017

42

18

Matavfall

2018

42

19

Matavfall

2019

38

20

Matavfall

2020

44

21

Matavfall

2021

45

22

Matavfall

2022

43

23

Restavfall

2015

122

24

Restavfall

2016

123

25

Restavfall

2017

122

26

Restavfall

2018

121

27

Restavfall

2019

115

28

Restavfall

2020

118

29

Restavfall

2021

126

30

Restavfall

2022

120

31

Mat- och restavfall

2008

165

32

Mat- och restavfall

2009

170

33

Mat- och restavfall

2010

168

34

Mat- och restavfall

2011

175

35

Mat- och restavfall

2012

168

36

Mat- och restavfall

2013

164

37

Mat- och restavfall

2014

161

38

Grovavfall

2008

367

39

Grovavfall

2009

281

40

Grovavfall

2010

269

41

Grovavfall

2011

246

42

Grovavfall

2012

251

43

Grovavfall

2013

260

44

Grovavfall

2014

253

45

Grovavfall

2015

280

46

Grovavfall

2016

277

47

Grovavfall

2017

228

48

Grovavfall

2018

237

49

Grovavfall

2019

246

50

Grovavfall

2020

243

51

Grovavfall

2021

239

52

Grovavfall

2022

207

53

Förpackningar och returpapper

2008

80

54

Förpackningar och returpapper

2009

82

55

Förpackningar och returpapper

2010

83

56

Förpackningar och returpapper

2011

83

57

Förpackningar och returpapper

2012

82

58

Förpackningar och returpapper

2013

79

59

Förpackningar och returpapper

2014

75

60

Förpackningar och returpapper

2015

70

61

Förpackningar och returpapper

2016

70

62

Förpackningar och returpapper

2017

64

63

Förpackningar och returpapper

2018

62

64

Förpackningar och returpapper

2019

59

65

Förpackningar och returpapper

2020

60

66

Förpackningar och returpapper

2021

70

67

Förpackningar och returpapper

2022

54

68

Farligt avfall och elavfall

2008

36

69

Farligt avfall och elavfall

2009

40

70

Farligt avfall och elavfall

2010

35

71

Farligt avfall och elavfall

2011

38

72

Farligt avfall och elavfall

2012

38

73

Farligt avfall och elavfall

2013

38

74

Farligt avfall och elavfall

2014

35

75

Farligt avfall och elavfall

2015

33

76

Farligt avfall och elavfall

2016

40

77

Farligt avfall och elavfall

2017

32

78

Farligt avfall och elavfall

2018

32

79

Farligt avfall och elavfall

2019

34

80

Farligt avfall och elavfall

2020

37

81

Farligt avfall och elavfall

2021

30

82

Farligt avfall och elavfall

2022

27

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Sedan 2008 har mängden avfall (mätt i vikt per invånare) minskat i kommunen. En stor del av avfallet i Lerums kommun är grovavfall, men det är även mycket restavfall som samlas in i kommunen. Avfall Sverige har satt upp hållbarhetsklassificeringar för mängd kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfall, vilket för Lerum år 2022 var 416 kg per invånare. Det klassas som God hållbarhet enligt hållbarhetsvärderingen.

Om statistiken

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera). Från år 2015 separerades mat- och restavfall i statistiken.

Uppdaterad: 2023-09-10