Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat kommunalt avfall

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG. 12. 1

Det första steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall. Det handlar om att skapa så lite avfall som möjligt, vilket kräver minskad konsumtion och mer resurssnål produktion.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person

Rad-id Avfallstyp Senaste värdet (kg/person) Datum

0

Matavfall

 43

2022

1

Restavfall

 120

2022

2

Mat- och restavfall

 161

2014

3

Grovavfall

 207

2022

4

Förpackningar och returpapper

 54

2022

5

Farligt avfall och elavfall

 27

2022

6

Totalt

 451

2022

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Sedan 2008 har mängden avfall (mätt i vikt per invånare) minskat i kommunen. En stor del av avfallet i Lerums kommun är grovavfall, men det är även mycket restavfall som samlas in i kommunen. Avfall Sverige har satt upp hållbarhetsklassificeringar för mängd kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfall, vilket för Lerum år 2022 var 416 kg per invånare. Det klassas som God hållbarhet enligt hållbarhetsvärderingen.

Om statistiken

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera). Från år 2015 separerades mat- och restavfall i statistiken.

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>558 kg/person

1

 Medel

438–558 kg/person

2

 Lågt

<438 kg/person

Uppdaterad: 2023-09-10