Gå direkt till sidans innehåll

Insamlat kommunalt avfall

Symbolen för målet hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.1

Det första steget i avfallstrappan är att minimera mängden avfall. Det handlar om att skapa så lite avfall som möjligt, vilket kräver minskad konsumtion och mer resurssnål produktion.

Mängd insamlat kommunalt avfall per person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Matavfall

2015

42

1

Matavfall

2016

45

2

Matavfall

2017

42

3

Matavfall

2018

42

4

Matavfall

2019

38

5

Matavfall

2020

44

6

Matavfall

2021

45

7

Matavfall

2022

43

8

Restavfall

2015

122

9

Restavfall

2016

123

10

Restavfall

2017

122

11

Restavfall

2018

121

12

Restavfall

2019

115

13

Restavfall

2020

118

14

Restavfall

2021

126

15

Restavfall

2022

120

16

Mat- och restavfall

2008

165

17

Mat- och restavfall

2009

170

18

Mat- och restavfall

2010

168

19

Mat- och restavfall

2011

175

20

Mat- och restavfall

2012

168

21

Mat- och restavfall

2013

164

22

Mat- och restavfall

2014

161

23

Grovavfall

2008

367

24

Grovavfall

2009

281

25

Grovavfall

2010

269

26

Grovavfall

2011

246

27

Grovavfall

2012

251

28

Grovavfall

2013

260

29

Grovavfall

2014

253

30

Grovavfall

2015

280

31

Grovavfall

2016

277

32

Grovavfall

2017

228

33

Grovavfall

2018

237

34

Grovavfall

2019

246

35

Grovavfall

2020

243

36

Grovavfall

2021

239

37

Grovavfall

2022

207

38

Förpackningar och returpapper

2008

80

39

Förpackningar och returpapper

2009

82

40

Förpackningar och returpapper

2010

83

41

Förpackningar och returpapper

2011

83

42

Förpackningar och returpapper

2012

82

43

Förpackningar och returpapper

2013

79

44

Förpackningar och returpapper

2014

75

45

Förpackningar och returpapper

2015

70

46

Förpackningar och returpapper

2016

70

47

Förpackningar och returpapper

2017

64

48

Förpackningar och returpapper

2018

62

49

Förpackningar och returpapper

2019

59

50

Förpackningar och returpapper

2020

60

51

Förpackningar och returpapper

2021

70

52

Förpackningar och returpapper

2022

54

53

Farligt avfall och elavfall

2008

36

54

Farligt avfall och elavfall

2009

40

55

Farligt avfall och elavfall

2010

35

56

Farligt avfall och elavfall

2011

38

57

Farligt avfall och elavfall

2012

38

58

Farligt avfall och elavfall

2013

38

59

Farligt avfall och elavfall

2014

35

60

Farligt avfall och elavfall

2015

33

61

Farligt avfall och elavfall

2016

40

62

Farligt avfall och elavfall

2017

32

63

Farligt avfall och elavfall

2018

32

64

Farligt avfall och elavfall

2019

34

65

Farligt avfall och elavfall

2020

37

66

Farligt avfall och elavfall

2021

30

67

Farligt avfall och elavfall

2022

27

68

Totalt

2008

647

69

Totalt

2009

576

70

Totalt

2010

555

71

Totalt

2011

542

72

Totalt

2012

538

73

Totalt

2013

541

74

Totalt

2014

523

75

Totalt

2015

547

76

Totalt

2016

555

77

Totalt

2017

488

78

Totalt

2018

494

79

Totalt

2019

492

80

Totalt

2020

503

81

Totalt

2021

510

82

Totalt

2022

451

Datakälla: Avfall Sverige

Kommentar

Sedan 2008 har mängden avfall (mätt i vikt per invånare) minskat i kommunen. En stor del av avfallet i Lerums kommun är grovavfall, men det är även mycket restavfall som samlas in i kommunen. Avfall Sverige har satt upp hållbarhetsklassificeringar för mängd kommunalt avfall exklusive trädgårdsavfall, vilket för Lerum år 2022 var 416 kg per invånare. Det klassas som God hållbarhet enligt hållbarhetsvärderingen.

Om statistiken

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etcetera). Från år 2015 separerades mat- och restavfall i statistiken.

Uppdaterad: 2023-09-10