Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 7

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor mm. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Rad-id Geografiskt område Senaste värdet (mil/inv.) Datum

0

Lerum

 628

2022

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

 723

2022

2

Riket

 617

2022

3

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

 596

2022

Datakälla: Trafa

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Tillståndsklassning

Rad-id Färg Beskrivning Gräns

0

 Högt

>759 mil/inv.

1

 Medel

649–759 mil/inv.

2

 Lågt

<649 mil/inv.

Uppdaterad: 2024-01-08