Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 7

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor mm. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil/inv.)

0

Lerum

1999

833

1

Lerum

2000

872

2

Lerum

2005

716

3

Lerum

2008

722

4

Lerum

2009

709

5

Lerum

2010

707

6

Lerum

2011

707

7

Lerum

2012

695

8

Lerum

2013

685

9

Lerum

2014

686

10

Lerum

2015

693

11

Lerum

2016

705

12

Lerum

2017

696

13

Lerum

2018

682

14

Lerum

2019

656

15

Lerum

2020

626

16

Lerum

2021

621

17

Lerum

2022

628

18

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

730

19

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

748

20

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

769

21

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

788

22

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

775

23

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

776

24

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

783

25

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

779

26

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

771

27

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

777

28

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

786

29

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

793

30

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

797

31

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

785

32

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

765

33

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

709

34

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

712

35

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2022

723

36

Riket

1999

640

37

Riket

2000

659

38

Riket

2005

681

39

Riket

2008

688

40

Riket

2009

672

41

Riket

2010

667

42

Riket

2011

667

43

Riket

2012

658

44

Riket

2013

652

45

Riket

2014

655

46

Riket

2015

663

47

Riket

2016

673

48

Riket

2017

673

49

Riket

2018

670

50

Riket

2019

651

51

Riket

2020

605

52

Riket

2021

611

53

Riket

2022

617

54

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

668

55

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

679

56

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

684

57

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

684

58

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

668

59

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

660

60

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

655

61

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

645

62

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

638

63

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

643

64

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

652

65

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

660

66

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

658

67

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

650

68

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

630

69

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

588

70

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

592

71

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2022

596

Datakälla: Trafa

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Uppdaterad: 2024-01-08