Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.7

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor mm. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil/inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

730

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

748

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

769

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

788

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

775

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

776

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

783

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

779

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

771

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

777

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

786

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

793

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

797

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

785

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

765

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

709

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

712

17

Riket

1999

640

18

Riket

2000

659

19

Riket

2005

681

20

Riket

2008

688

21

Riket

2009

672

22

Riket

2010

667

23

Riket

2011

667

24

Riket

2012

658

25

Riket

2013

652

26

Riket

2014

655

27

Riket

2015

663

28

Riket

2016

673

29

Riket

2017

673

30

Riket

2018

670

31

Riket

2019

651

32

Riket

2020

605

33

Riket

2021

611

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

668

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

679

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

684

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

684

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

668

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

660

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

655

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

645

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

638

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

643

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

652

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

660

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

658

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

650

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

630

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

588

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

592

51

Lerum

1999

833

52

Lerum

2000

872

53

Lerum

2005

716

54

Lerum

2008

722

55

Lerum

2009

709

56

Lerum

2010

707

57

Lerum

2011

707

58

Lerum

2012

695

59

Lerum

2013

685

60

Lerum

2014

686

61

Lerum

2015

693

62

Lerum

2016

705

63

Lerum

2017

696

64

Lerum

2018

682

65

Lerum

2019

656

66

Lerum

2020

626

67

Lerum

2021

621

Datakälla: Trafa

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Uppdaterad: 2023-11-02