Gå direkt till sidans innehåll

Körsträcka

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.7

Hur många mil invånarna i den egna kommunen eller regionen reser med bil varierar över landet. Faktorer som påverkar körsträckan är hur väl utbyggd kollektivtrafiken är, hur pendlingsmönster ser ut men även av resvanor mm. För att nå klimatlagens mål har Trafikverket tagit fram ett klimatscenario som säger att vi måste minska biltrafiken i kilometer med 10-20 procent per capita.

Genomsnittlig körsträcka per invånare (med personbil)

Rad-id Mätområde Datum Värde (mil/inv.)

0

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

1999

730,3

1

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2000

748,4

2

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2005

768,7

3

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2008

787,8

4

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2009

775,1

5

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2010

776,2

6

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2011

782,8

7

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2012

778,8

8

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2013

771,0

9

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2014

776,5

10

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2015

786,4

11

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2016

793,2

12

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2017

797,4

13

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2018

785,1

14

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2019

764,5

15

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2020

709,3

16

Västra götalands läns kommuner (ovägt medel)

2021

711,9

17

Riket

1999

640,0

18

Riket

2000

659,0

19

Riket

2005

681,0

20

Riket

2008

688,0

21

Riket

2009

672,0

22

Riket

2010

667,0

23

Riket

2011

667,0

24

Riket

2012

658,0

25

Riket

2013

651,7

26

Riket

2014

655,0

27

Riket

2015

663,0

28

Riket

2016

673,5

29

Riket

2017

673,3

30

Riket

2018

669,8

31

Riket

2019

650,6

32

Riket

2020

605,3

33

Riket

2021

610,9

34

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

1999

667,7

35

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2000

678,7

36

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2005

684,1

37

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2008

683,9

38

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2009

668,1

39

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2010

660,3

40

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2011

655,2

41

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2012

645,1

42

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2013

638,1

43

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2014

643,1

44

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2015

652,3

45

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2016

660,0

46

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2017

657,9

47

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2018

649,8

48

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2019

629,7

49

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2020

587,5

50

Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel)

2021

592,4

51

Lerum

1999

833,0

52

Lerum

2000

872,0

53

Lerum

2005

716,0

54

Lerum

2008

722,0

55

Lerum

2009

709,0

56

Lerum

2010

707,0

57

Lerum

2011

707,0

58

Lerum

2012

695,0

59

Lerum

2013

685,0

60

Lerum

2014

686,2

61

Lerum

2015

693,2

62

Lerum

2016

705,3

63

Lerum

2017

695,7

64

Lerum

2018

681,7

65

Lerum

2019

656,3

66

Lerum

2020

626,2

67

Lerum

2021

621,3

Datakälla: Trafa

Kommentar

Om statistiken

Indikatorn visar total körsträcka med personbilar registrerade i kommunen per invånare. Avser körsträcka för bilar registrerade i kommunen och säger ingenting om i vilka geografiska områden dessa bilar har kört. Avser bilar registrerade på såväl juridiska som fysiska personer (Observera att bilar skrivna på juridiska personer, så som företag, kan påverka statistiken för kommuner där många företag och huvudkontor är lokaliserade).

Uppdaterad: 2023-04-20