Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser totalt

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 2

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser totalt per sektor

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
73627 kg CO2e (2021)
Utgångsvärde:
130695 kg CO2e (1990)
Nationellt etappmål:
78417 kg CO2e (2020)
Nationellt etappmål:
48357 kg CO2e (2030)
Nationellt etappmål:
32674 kg CO2e (2040)
Nationellt mål:
19604 kg CO2e (2045)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Lerums kommun har minskat sedan 1990 och klarade etappmålet för 2020 om att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Till 2021 ökade utsläppen i Lerum något, precis som i Sverige som helhet. Den största andelen av utsläppen kommer från transporter, även om dessa utsläpp också minskat mycket sedan 1990. I och med att fler och fler gått över till fjärrvärme har utsläppen från egen uppvärmning minskat markant, och även fjärrvärmen har minskat sina utsläpp genom övergång till icke-fossila bränslen.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-08-26