Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser totalt

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG. 13. 2

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser totalt per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2e)

0

Totalt

1990

130695

1

Totalt

2000

125599

2

Totalt

2005

115468

3

Totalt

2010

108512

4

Totalt

2015

95961

5

Totalt

2016

92765

6

Totalt

2017

81754

7

Totalt

2018

81910

8

Totalt

2019

79643

9

Totalt

2020

72248

10

Totalt

2021

73627

11

Industri

1990

4449

12

Industri

2000

4311

13

Industri

2005

735

14

Industri

2010

2213

15

Industri

2015

3137

16

Industri

2016

2480

17

Industri

2017

2272

18

Industri

2018

2379

19

Industri

2019

1281

20

Industri

2020

1076

21

Industri

2021

1787

22

Transporter

1990

67951

23

Transporter

2000

70296

24

Transporter

2005

74574

25

Transporter

2010

77790

26

Transporter

2015

70020

27

Transporter

2016

67705

28

Transporter

2017

56938

29

Transporter

2018

56847

30

Transporter

2019

56139

31

Transporter

2020

50471

32

Transporter

2021

50631

33

Arbetsmaskiner

1990

8303

34

Arbetsmaskiner

2000

7062

35

Arbetsmaskiner

2005

7047

36

Arbetsmaskiner

2010

6910

37

Arbetsmaskiner

2015

6098

38

Arbetsmaskiner

2016

6081

39

Arbetsmaskiner

2017

5983

40

Arbetsmaskiner

2018

6034

41

Arbetsmaskiner

2019

6640

42

Arbetsmaskiner

2020

6544

43

Arbetsmaskiner

2021

7062

44

Jordbruk

1990

6846

45

Jordbruk

2000

6360

46

Jordbruk

2005

6045

47

Jordbruk

2010

5162

48

Jordbruk

2015

5078

49

Jordbruk

2016

5059

50

Jordbruk

2017

5212

51

Jordbruk

2018

5158

52

Jordbruk

2019

5250

53

Jordbruk

2020

5003

54

Jordbruk

2021

4904

55

Egen uppvärmning

1990

37665

56

Egen uppvärmning

2000

25885

57

Egen uppvärmning

2005

12682

58

Egen uppvärmning

2010

5618

59

Egen uppvärmning

2015

2980

60

Egen uppvärmning

2016

2690

61

Egen uppvärmning

2017

2657

62

Egen uppvärmning

2018

2409

63

Egen uppvärmning

2019

2144

64

Egen uppvärmning

2020

2007

65

Egen uppvärmning

2021

2052

66

El och fjärrvärme

1990

397

67

El och fjärrvärme

2000

3544

68

El och fjärrvärme

2005

5367

69

El och fjärrvärme

2010

2280

70

El och fjärrvärme

2015

403

71

El och fjärrvärme

2016

522

72

El och fjärrvärme

2017

462

73

El och fjärrvärme

2018

1356

74

El och fjärrvärme

2019

694

75

El och fjärrvärme

2020

621

76

El och fjärrvärme

2021

1181

77

Produktanvändning

1990

1382

78

Avfall

1990

3702

79

Produktanvändning

2000

4882

80

Avfall

2000

3259

81

Avfall

2005

2811

82

Produktanvändning

2005

6205

83

Produktanvändning

2010

6356

84

Avfall

2010

2182

85

Avfall

2015

1693

86

Produktanvändning

2015

6553

87

Produktanvändning

2016

6595

88

Avfall

2016

1633

89

Produktanvändning

2017

6633

90

Avfall

2017

1598

91

Produktanvändning

2018

6183

92

Avfall

2018

1544

93

Avfall

2019

1680

94

Produktanvändning

2019

5815

95

Avfall

2020

1809

96

Produktanvändning

2020

4718

97

Produktanvändning

2021

4397

98

Avfall

2021

1612

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Lerums kommun har minskat sedan 1990 och klarade etappmålet för 2020 om att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Till 2021 ökade utsläppen i Lerum något, precis som i Sverige som helhet. Den största andelen av utsläppen kommer från transporter, även om dessa utsläpp också minskat mycket sedan 1990. I och med att fler och fler gått över till fjärrvärme har utsläppen från egen uppvärmning minskat markant, och även fjärrvärmen har minskat sina utsläpp genom övergång till icke-fossila bränslen.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-08-26