Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser totalt

Symbolen för bekämpa klimatförändringarna
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Indikator SDG.13.2

Utsläppen av växthusgaser behöver minska i mycket snabb takt. Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser totalt per sektor

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg CO2e)

0

Industri

1990

4535

1

Industri

2000

4449

2

Industri

2005

740

3

Industri

2010

2243

4

Industri

2015

3176

5

Industri

2016

2520

6

Industri

2017

2305

7

Industri

2018

2413

8

Industri

2019

1367

9

Industri

2020

806

10

Transporter

1990

70899

11

Transporter

2000

73005

12

Transporter

2005

77792

13

Transporter

2010

80671

14

Transporter

2015

72104

15

Transporter

2016

69411

16

Transporter

2017

57899

17

Transporter

2018

57987

18

Transporter

2019

57027

19

Transporter

2020

51166

20

Arbetsmaskiner

1990

8291

21

Arbetsmaskiner

2000

7105

22

Arbetsmaskiner

2005

7080

23

Arbetsmaskiner

2010

6935

24

Arbetsmaskiner

2015

6104

25

Arbetsmaskiner

2016

6084

26

Arbetsmaskiner

2017

5972

27

Arbetsmaskiner

2018

6076

28

Arbetsmaskiner

2019

6589

29

Arbetsmaskiner

2020

6524

30

Jordbruk

1990

6840

31

Jordbruk

2000

6456

32

Jordbruk

2005

6120

33

Jordbruk

2010

5276

34

Jordbruk

2015

5249

35

Jordbruk

2016

5220

36

Jordbruk

2017

5409

37

Jordbruk

2018

5362

38

Jordbruk

2019

5383

39

Jordbruk

2020

5170

40

Egen uppvärmning

1990

37887

41

Egen uppvärmning

2000

26012

42

Egen uppvärmning

2005

12754

43

Egen uppvärmning

2010

5681

44

Egen uppvärmning

2015

3021

45

Egen uppvärmning

2016

2731

46

Egen uppvärmning

2017

2698

47

Egen uppvärmning

2018

2446

48

Egen uppvärmning

2019

2174

49

Egen uppvärmning

2020

1811

50

El och fjärrvärme

1990

397

51

El och fjärrvärme

2000

3544

52

El och fjärrvärme

2005

5370

53

El och fjärrvärme

2010

2296

54

El och fjärrvärme

2015

420

55

El och fjärrvärme

2016

542

56

El och fjärrvärme

2017

480

57

El och fjärrvärme

2018

1371

58

El och fjärrvärme

2019

707

59

El och fjärrvärme

2020

635

60

Utrikes transporter

1990

0

61

Utrikes transporter

2000

0

62

Utrikes transporter

2005

0

63

Utrikes transporter

2010

0

64

Utrikes transporter

2015

0

65

Utrikes transporter

2016

0

66

Utrikes transporter

2017

0

67

Utrikes transporter

2018

0

68

Utrikes transporter

2019

0

69

Utrikes transporter

2020

0

70

Avfall

1990

3499

71

Produktanvändning

1990

1419

72

Avfall

2000

3098

73

Produktanvändning

2000

4586

74

Avfall

2005

2701

75

Produktanvändning

2005

6247

76

Produktanvändning

2010

6408

77

Avfall

2010

2141

78

Produktanvändning

2015

6593

79

Avfall

2015

1696

80

Avfall

2016

1642

81

Produktanvändning

2016

6629

82

Produktanvändning

2017

6685

83

Avfall

2017

1611

84

Produktanvändning

2018

6222

85

Avfall

2018

1561

86

Avfall

2019

1681

87

Produktanvändning

2019

5869

88

Produktanvändning

2020

5706

89

Avfall

2020

1795

90

Totalt

1990

133766

91

Totalt

2000

128255

92

Totalt

2005

118805

93

Totalt

2010

111651

94

Totalt

2015

98363

95

Totalt

2016

94779

96

Totalt

2017

83059

97

Totalt

2018

83440

98

Totalt

2019

80798

99

Totalt

2020

73611

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i Lerums kommun har minskat sedan 1990 och klarade etappmålet för 2020 om att minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990. Den största andelen av utsläppen kommer från transporter, även om dessa utsläpp också minskat mycket sedan 1990. I och med att fler och fler gått över till fjärrvärme har utsläppen från egen uppvärmning minskat markant, och den enda sektorn som har en ökande trend är produktanvändning.

Om statistiken

Statistiken visar territoriella utsläpp, alltså utsläpp som sker inom kommunens gränser. Statistiken på nationell nivå beräknas bottom up (baserat på detaljerade data om aktiviteter som utförs inom Sveriges gränser) och fördelas sedan på kommunerna utifrån aktiviteter som sker inom dess gränser. Territoriella utsläpp är del av Sveriges officiella statistik och bygger på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer.

Uppdaterad: 2023-02-15